Euro

obverse: GERMANIA 10 Euro argento 2006 MOZART reverse: GERMANIA 10 Euro argento 2006 MOZART

Lot # 327 - GERMANIA 10 Euro argento 2006 MOZART

obverse: ITALIA 5 Euro argento 2003 reverse: ITALIA 5 Euro argento 2003

Lot # 328 - ITALIA 5 Euro argento 2003

obverse: ITALIA 5 Euro argento 2004 Madama Butterfly reverse: ITALIA 5 Euro argento 2004 Madama Butterfly

Lot # 329 - ITALIA 5 Euro argento 2004 Madama Butterfly

obverse: ITALIA 5 Euro argento 2009 Antonio Meucci  reverse: ITALIA 5 Euro argento 2009 Antonio Meucci

Lot # 330 - ITALIA 5 Euro argento 2009 Antonio Meucci

obverse: SAN MARINO 5 Euro argento 2011   Esploratori Europei reverse: SAN MARINO 5 Euro argento 2011   Esploratori Europei

Lot # 331 - SAN MARINO 5 Euro argento 2011 Esploratori Europei

obverse: SAN MARINO 10 Euro argento 2012  Aligi Sassu reverse: SAN MARINO 10 Euro argento 2012  Aligi Sassu

Lot # 332 - SAN MARINO 10 Euro argento 2012 Aligi Sassu

obverse: SPAGNA 12 Euro argento 2003 reverse: SPAGNA 12 Euro argento 2003

Lot # 333 - SPAGNA 12 Euro argento 2003

< Go Back
Loading…