Coins 310

Impero Romano. Eliogabalo. 218-222 d.C. Denario : D\ IMP ANTONINVS AVG Testa laureata verso destra. R\ TEMPORVM FELICITAS Felicitas con caduceo e cornucopia. RIC 150. Peso 2,9 gr. Diametro 19 mm. BB+.

< Go Back
Loading...