Banner Tintinna 79
 

Coins 423 - Oriente Latino - Principato d' Antiochia.Tancredi d' Hauteville Reggente 1104-1112. Follis Ae. d/ Busto frontale di Cristo...

 

Coins 424 - Oriente Latino. Cipro. Enrico I. 1218-1253. Denaro. Ar. BI. Metcalf 644 ff. Peso gr. 0.89. Bel BB. ex CNG SP 225.