Banner Artemide eLive Auktion 8a
Coins 526 Ghaznavids. Mahmud (Abu'l-Qasim, b. Sebuktegin) (367-384 H / 978-994 AD). AV Dinar. AV. g. 3.57 mm. 23.00 VF.