Banner ANTIQVA 51
Lot 266

MEUSS H. - Katalog N° 17. Hamburg 15- April - 1942.  Sammlung Pleiffer; " Pestilentia in nummis" pp. 35, tavv. 8. Brossura editoriale, interno  molto sciupato. cattivo stato, molto raro