Banner ANTIQVA 51
Lot 261

GAETTENS R. - Hamburg  26-27- Marz 1965. Auktion N. XX.pp. 38, nn. 1372, tavv. 24. ril. editoriale, buono stato. raro