Coins 398 - Vittorio Emanuele III. 2 Centesimi 1909. Italia su Prora. BB. Periziata

Coins 399 - Vittorio Emanuele II. 10 Centesimi 1867 T. BB. Periziato

Coins 401 - Vittorio Emanuele III. 5 Centesimi 1939. BB\SPL. Periziata

Coins 402 - Vittorio Emanuele III. 5 Centesimi 1939. BB\SPL. Periziata

Coins 403 - Vittorio Emanuele III. 5 Centesimi 1939. qFDC . Periziata

Coins 404 - Vittorio Emanuele III. 20 Centesimi 1909. BB+ . Periziata

Coins 405 - Vittorio Emanuele III. 20 Centesimi 1921. BB+ . Periziata

Coins 406 - Vittorio Emanuele III. 20 Centesimi 1942. SPL . Periziata

Coins 407 - Vittorio Emanuele III. 20 Centesimi 1942. SPL . Periziata

Coins 408 - Vittorio Emanuele III. 10 Centesimi 1929. SPL . Periziata

Coins 409 - Vittorio Emanuele III. 10 Centesimi 1920. SPL . Periziata

Coins 410 - Vittorio Emanuele III. 10 Centesimi 1933. SPL . Periziata

Coins 411 - Vittorio Emanuele III. 10 Centesimi 1922. BB+. Periziata

Coins 412 - Vittorio Emanuele III. 10 Centesimi 1926. BB+. Periziata

Coins 413 - Vittorio Emanuele III. 10 Centesimi 1930. BB+. Periziata

Coins 414 - Vittorio Emanuele III. 20 Centesimi 1919. Liscio. BB. Periziata

Coins 415 - Vittorio Emanuele III. 5 Centesimi 1925. BB. Periziata

Coins 416 - Vittorio Emanuele III. 1 Lira 1922. qSPL. Periziata

Coins 417 - Vittorio Emanuele III. 10 Centesimi. 1927. MB. Periziata

< Go Back
Loading...